Paslanmaz çelik dünya genelinde en yaygın kullanılan ve en çok işlenen metal türüdür. Çelik metalik demirin birçok elementle karışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Dünya da en çok işlenen metal demirdir. Dolayısıyla Türkiye için demir çelik endüstrisi büyük önem taşımaktadır. Paslanmaz çelik hijyeniktir, bakteri barındırmaz.

Çeliğin paslanmaz özelliği içindeki kromun hava ile yeniden oksitlenmesi soncu ortaya çıkmaktadır. Kromun içindeki etken maddeden ötürü çelik üzerindeki yüzey kazınsa bile krom hava ile etkileşime girerek kazınan yeri oksitlenme sonucu tekrar saracak ve paslanmaz özelliği devam edecektir. Paslanmaz çelik kendini yenileyebilen bir özelliğe sahiptir. Paslanmaz çelik üretimi 1900’lü yıllarda ilk olaraka İngiltere ve Almanya’da başlamıştır.

 

Dünya’da Paslanmaz Çelik Üretimi

Dünya da demir çelik üretimi bulunduğumuz yüzyıl içinde 780 milyon tona ulaşmıştır. 2006 yılında tüm dünya da üretilen ham çelik miktarı 1 milyar 240 milyon tondur. Tüm dünya genelinde yaygın bir demir çelik üretimi olmasına karşın üretimin üçte biri Çin’e aittir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen paslanmaz çelik üretimi 6,5-7 kilogram iken ülkemizde bu oran oldukça düşüktür. Kişi başına düşen çelik üretimi ülkemizde 1,5 kilogramdır.

Geleceğin malzemesi olarak görülen paslanmaz çelik üretimi ülkelerin refah düzeyini arttırmaktadır. Ülke ekonomilerinin büyümesini sağlar. İstihdam yaratmada büyük önem taşır. Sektörün gelişmesi genç nesillere iş olanakları ve yüksek refah düzeyi sağlar.

Türkiye’de Paslanmaz Çelik

Türkiye’de demir çelik üretimini 4 büyük bölgede sınıflandırabiliriz. En büyüğü Orta Karadeniz bölgesidir. Bunu sırasıyla Akdeniz, Marmara ve son olarak da İzmir’in yer aldığı Ege bölgesidir. Ağır demir çelik sanayisinin olduğu bu bölgelerde ihracat yapılmaktadır. İhracatın bu bölgelerdeki dağılımı farklılık göstermektedir. Ülkemizde üretilen ham çelik ihtiyacının yarısına yakını demir çelik ürünü olarak ihraç edilmektedir. Demir çelik ürünlerinin ihracatının artması neticesinde inşaat sektöründe de artış gözlemlenmektedir. İnşaat sektöründeki artış kullanılan uzun ürünlerden kaynaklanmaktadır. İnşaatlarda kullanılan demirlerin sektöre kazandırılmasıyla demir çelik sektörü hareketlenme yaşamıştır.

Türkiye’nin Avantajları

Türkiye uluslararası standartlarda üretim yapmaktadır. Fakat düşük alaşımlı çelik kullanması uluslararası düzeyde olumsuz etkilemektedir. Türkiye demir çelik sektöründe oldukça deneyim ve tecrübeye sahiptir, ama paslanmaz çelik yatırım finansmanı bir o kadar düşüktür.

Ülkemizin en büyük fırsatı hali hazırda üretim yapan demir çelik tesislerinin değeri yüksek ürünler üretmesidir. Diğer taraftan dünya genelindeki demir çelik alanındaki birleşmelerden olumsuz etkilenmektedir. Ülkemiz paslanmaz çelik üretimini arttırıp bunun ihracatının hareketlenmesini sağlamalıdır. Çin piyasası demir çelik üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer almaktadır.

Şuanda ülkemizde birçok firma paslanmaz çelik üretimi yapmaktadır. Paslanmaz çelik sadece sanayi de değil artık günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Evlerimizde kullandığımız tencereler, tavalar bunlara örnektir. Özellikle inşaat sektörde yaygın olarak kullanılan profil, köşebent gibi ürünler paslanmaz çelik ürünlerdir. Ürünlerin kalitesi bu sayede artmıştır.