Paslanmaz çelik ve alüminyum kullanımı günümüzde vazgeçilmez bir duruma sahiptir. Alüminyum ya da paslanmaz çelik ile temas edilmeden günlük yaşamınızı sürdürmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu iki metal arabalarda, mutfaklarda, köprü yapılarında, uçaklarda, binalarda ve çok daha fazlasında bulunabilir.

Paslanmaz çelik ve alüminyum görünüşte benzer görünse de, imalat endüstrisinde kullanım için her iki metali birbirinden ayıran farklı özellikler sergilerler. Sonuç olarak, her iki boru türünü de kullanmada proje tasarımınız için en iyi kararı vermeniz yeterli değildir. Metal türü de projenin başarısında ve uzun ömürlülüğünde önemli rol oynar. Bu nedenle paslanmaz çelik ve alüminyum arasında bir karşılaştırma yapmak ve hangisinin size uygun olduğunu belirlemek gerekir. Bu noktada Karaca Paslanmaz her iki çeşit için de uygun ürün portföyüne sahi olmaktadır. ,

Paslanmaz Çelik Ve Alüminyum Boru Arasındaki Farklar

Paslanmaz çelik ve alüminyum, iki metali ayırt etmek için kullanılabilecek bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir. Bu özellikler bu bölümde paslanmaz çeliği alüminyumdan ayırmak için kullanılmaktadır. Bu özellikler arasında temel bileşim, korozyon direnci, elektrik direnci, termal iletkenlik, erime noktası, sertlik, ağırlık ve daha fazlası bulunur. Bu noktada her iki botu türünün de arasındaki farklar önemli ve etkili bir rol oynamaktadır. Karaca Paslanmaz ürünleri hem özellik hem de kalite bakımından çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olmaktadır.

Paslanmaz Çelik Ve Alüminyum Boru Farklı Özellikleri

Hem paslanmaz çelik hem de alüminyum mükemmel korozyona dayanıklı özelliklere sahiptir. Bunlar:

  • Paslanmaz çelik, elemental bileşimi nedeniyle alüminyuma göre bir avantaja sahiptir.
  • Paslanmaz çelik krom ve nikeli oluşturmaktadır. Aynı zamanda krom, paslanmaz çeliğe korozyonu önlemek için görünmez bir kalkan vermenin ek bir yoludur.
  • Paslanmaz çelik paslandığında, bu koruyucu tabaka darbeyi alır. Yüzeyindeki pas her temizlendiğinde, paslanmaz çeliğin krom kalkan kısmı kendini yeniler.
  • Alüminyum paslanmaz çelik gibi paslanmaz, ancak alüminyum paslanır. İlginç bir şekilde, alüminyum, yüzeyini paslanmaya karşı koruyan ince bir koruyucu alüminyum oksit tabakası olan bir sipere sahiptir.
  • Tüm bu özellikleri ile birlikte, Karaca Paslanmaz ürünlerinde yer alan koruyucu kalkan - alüminyum oksit, alüminyumu diğer korozyon biçimlerinden korumaz. Genelde Karaca paslanmaz ürünleri korozyona karşı yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir özelliklere sahip olmaktadır.

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Boru Seçimleri

Günlük hayatınızda bir proje için bir malzeme seçerken Karaca Paslanmaz ürünleri kapsamında metalin temel bileşimini göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Çünkü bir metalin bileşenleri, sertlik, korozyona karşı direnci, erime noktası ve çok daha fazlası gibi özelliklerden sorumludur. Bu noktada paslanmaz çelik alüminyuma oranla karşılaştırıldığında, paslanmaz çelik, değişen oranlarda çeşitli elementlerden meydana gelir. Paslanmaz çelik krom içerirken, diğer elementlerin bileşimi yaklaşık %0,03 ile %1,0'in üzerinde değişir.

Diğer bileşenler arasında alüminyum, silikon, nikel, kükürt, molibden, selenyum, titanyum, nitrojen, bakır ya da niyobyum bulunur. Her element bileşimi metalin özelliklerinde aktif bir şekilde rol oynamaktadır. Mesela; krom içeriği ısı ya da korozyon direnci sağlamaktan sorumludur. Öte yandan Karaca Paslanmaz ürünleri içinde yer alan alüminyum, alüminyum, silikon, magnezyum, çinko, manganez, demir, bakır, titanyum, zirkonyum, krom ve çok daha fazla bileşen içerir.

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Boru Elektriksel İletkenlik

Genel olarak Karaca Paslanmaz ürünlerinde elektriksel iletkenlik, bir metalin elektriği ne kadar iyi ilettiğini ölçen genel bir özelliği olmaktadır. Paslanmaz çelik ve de alüminyumun elektrik iletkenliği incelendiği zaman, her 2 metalin de iletkenliğini değerlendirmede standart bir şekilde bakır kullanılır. Bunun nedeni, bakırın çok iletken olması ve 100 ila 0 ölçeğinde 100 olarak derecelendirilmesidir. Bakırın elektriksel iletkenliği ile karşılaştırıldığı zaman alüminyum çeliğe göre çok daha iyi bir iletken olmaktadır.

Bakır ağırlığının yaklaşık %30'unda bakırın iletkenliğinin yaklaşık yüzde 61'ine sahiptir. Bu, onu uzun mesafeli elektrik iletimi ve havai yüksek voltajlı elektrik hatlarında kullanım için ideal bir malzeme yapar. Alüminyumdan farklı olarak, bakırın elektriksel iletkenliği söz konusu olduğunda paslanmaz çelik zayıf bir iletkendir. Bakırın iletkenliğinin sadece yaklaşık% 3,5'ine sahiptir. Bu noktada Karaca Paslanmaz ürü portföyü en uygun seçenekleri kullanıma uygun biçimde satışa sunmaktadır.

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Boru Termal İletkenlik

Termal iletkenlik, projeniz için bir malzeme seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör olmaktadır. Bir metalin termal iletkenliği, ısıyı iletme veya aktarma yeteneği şeklinde isimlendirilir. Bazı uygulamalarda da hangi malzemenin mükemmel seçim olduğunu bilmek için iyi bir termal iletkenliğe sahip olduğunu belirlemek önemlidir. Esasen, iyi bir radyatörün yüksek iletkenliğe sahip olması gerekirken, ısıl iletkenliği düşük olan bir malzeme iyi bir yalıtkandır. Bu konuda her iki ürün de karşılaştırıldığında, alüminyum 1460 BTU-in/hr-ft²-°F (210 W/mK) ile çok daha iyi bir termal iletkenliğe sahiptir. Bu nedenle daha çok klima ve radyatörlerde kullanılmaktadır. Öte yandan, Karaca Paslanmaz ürünlerinde, paslanmaz çelik, çoğunlukla 400 Fahrenheit derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta oldukça yumuşak olan alüminyuma kıyasla çok daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir.

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Boru Erime Noktası

Bir malzemenin erime noktası da malzemelerin tercih edilme sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. Bunun sebebi de metallerin daha çok sıvı şekildeyken dövülebilir olmalarıdır. Bu nedenle de erime noktası, genelde bir malzemenin katı durumdayken sıvı bir hale dönüşmeye başladığı sıcaklıktır. Bu durumda Karaca Paslanmaz ürünleri karşılaştırıldığında, paslanmaz çeliğin erime noktası 1230°C ila yaklaşık -1530°C (2250 - 2790°F) arasında değişir. Öte yandan Karaca Paslanmaz ürün çeşitlerinde alüminyum, paslanmaz çeliğe kıyasla 660,37 °C (1220,7 °F) daha düşük bir erime noktasına sahiptir. Bu, paslanmaz çeliğin ısı direnci uygulaması için aşınmaya karşı alüminyumdan daha uygun olduğunu göstermektedir.

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Boru Sertlik Özellikleri

Sertlik, metalin yüzeyi boyunca kazınmaya, deforme olmaya, çentiklenmeye veya çizilmeye karşı tepkisini tanımlayan, metalin karşılaştırmalı değeridir. Bu sertlik testi genellikle atölyede delici olarak bilinen bir alet kullanılarak yapılır. Bir malzemenin sertliği, malzemenin mukavemetini korumak için çok büyük önem taşır. Bu durumda pek çok farklı yöntem kullanılıp, ölçüm yapılır. Genelde karşılaştırma yapıldığı zaman da paslanmaz çeliğin sertlik özelliğini ve alüminyum sertliğini ölçmek için bir ortalama olarak Brinell ölçeği kullanılır. Paslanmaz çeliğin Brinell sertliği direnci nedeniyle alüminyumdan daha yüksektir, bu nedenle paslanmaz çeliğin şekillendirilmesi alüminyuma kıyasla daha zordur. Bu nedenle sertlik gerektiren uygulamalarda Karaca Paslanmaz ürünleri kapsamında alüminyum yerine paslanmaz çelik tercih edilmektedir.

Bize Ulaşın