Paslanmaya karşı dayanıklı olan metallere paslanmaz çelik denilmektedir. Paslanmaz çelikler yapılarında farklı maddeleri bulundurmaktadır. Bu maddelerin her biri paslanmaz çeliğin farklı bir özellik kazanmasını sağlamaktadır. Paslanmaz çelikler için en önemli madde kromdur. Paslanmaz çelikler içerisinde en az %10 oranında krom bulundururlar. Krom oksijen ile birleşerek paslanmaz çeliğin üzerinde gözle görünmeyecek kadar ince bir tabaka oluşturmaktadır.

Bu tabaka sayesinde ürün içerisindeki maddelere oksijen temas edememektedir. Böylelikle paslanmaz çelik, paslanmama özelliği kazanmış olmaktadır. Paslanmaz çeliklerin içerisindeki krom oranı artıkça paslanmazlık oranları da artmaktadır. Paslanmazlık oranı doğrudan kroma bağlıdır. Krom dışındaki maddelerden karbon, paslanmaz çeliğe sertlik kazandırmaktadır. Paslanmaz çeliklerde yaklaşık olarak %1,2 oranında karbon bulunmaktadır.

Paslanmaz çelik, üretim şekline göre farklı özelliklerde olmaktadır. Örneğin içerisine nikel eklendiğinde farklı bir özellik gösteren paslanmaz çelik, içerisindeki karbon oranını artırınca farklı özellik göstermektedir. Bundan dolayı paslanmaz çelikler yapılarına göre sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflar şu şekildedir:

 • Östenitik Paslanmaz Çelikler
 • Ferritik Paslanmaz Çelikler
 • Martensitik Paslanmaz Çelikler
 • Dubleks Paslanmaz Çelikler
 • Çökmeyle Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelikler

Paslanmaz çelik çeşitleri bu şekildedir. Bu ürünler farklı yapıları sayesinde farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu da paslanmaz çelik için daha fazla kullanım alanı anlamına gelmektedir. Bu paslanmaz çeliklerin yapılarında farklı maddeler bulunmakta ve bu maddeler mikro yapılarda farklılıklara neden olmaktadır. Bu da paslanmaz çeliklerin farklı özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır.

Paslanmaz Çelik Paslanır Mı?

Paslanmaz çelikler kullanımdan önce mutlaka temizlenmelidir. Temizlik yapılmadığı takdirde paslanmaz çeliğin yüzeyinde bulunan bazı maddeler ilerleyen dönemlerde paslanmaz dış yapısının değişmesini sağlayarak paslanmasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı kullanmadan önce yapılacak olan temizlik çok önemlidir. Paslanmaz çeliklerin temizliği son derece basit bir şekilde yapılabilmektedir.

Temiz bir bez ve su ile temizlik yapılabileceği gibi özel temizleme solüsyonu ile de temizlik yapılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise temizleme yaptıktan sonra paslanmaz çelik yüzeyinin ıslak bırakılmamasıdır. Bu yüzeyin mutlaka kurulanması gerekmektedir. Temizlik dışında paslanmaz çeliklerin yapısını bozabilen başka faktörlerde bulunmaktadır. Paslanmaz çeliklerin depolanması sırasında toprakla olan temaslarının kesilmesi gerekmektedir.

Paslanmaz çeliklerin en büyük düşmanlarında bir tanesi karbon çeliklerdir. Karbon çeliklerle temas eden paslanmaz çelikler paslanabilmektedir. Paslanmaz çelikler kullanılarak yapılan yapılarda taşıyıcı iskele kurulması gerekmektedir. Bu iskeleyi oluşturan maddelerin arasında karbon da bulunmaktadır. Paslanmaz çelikler kurulum için bu taşıyıcı iskele ile taşınırken iskele ile paslanmaz çelik birbirine temas etmektedir.

Böylece temas edilen noktalardan ürünler paslanmaya başlamaktadır. Bir süre sonra ise başlayan paslanma giderek büyüyecek sonunda borunun delinmesi sebep olacaktır. Böyle bir durum yaşanmaması için mutlaka önlem alınması gerekmektedir. Bu önlem sayesinde iskele ile paslanmaz çelik doğrudan birbiri ile temas etmemelidir. Temas yaşandığı an paslanmaz çelik özelliğini kaybetmektedir. Bu durum ileride çok daha büyük sorunların yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Paslanmaz Çelik Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Paslanmaz çelikler farklı özellikteki çeşitlere sahiptir. Paslanmaz çelik kullanırken, kullanım alanına göre seçim yapılması gerekmektedir. Çünkü bu ürünlerin özellikleri her ortamda aynı sonucu vermemektedir. Bunun dışında paslanmaz çelik tercih ederken bütçenin el verdiği imkânlar içerisinde en kaliteli ürünlerin seçilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde istenilen sonuç alınamayacağı gibi daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Paslanmaz çelik seçiminde dikkat edilecek hususlar genel olarak şöyledir:

 • Paslanmaz çeliğin korozyon dayanımı
 • Paslanmaz çeliğin mekanik dayanımı
 • Paslanmaz çeliğin fiziksek özellikleri
 • Paslanmaz çeliğin yüzey özellikleri
 • Kullanılacak ortam sıcaklığı
 • Ne gibi korozif etkenlere karşı kullanılacağı

Bu hususlara azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bize Ulaşın