Korozyonun önlenmesi günümüz şartlarında son derece önemlidir, çünkü bu sadece paradan tasarruf etmenizi ve metal eşyaların verimli kalmasını sağlamaz, aynı zamanda insanların sağlığını da korumanızı sağlar. Bu konuda korozyonun ne anlama geldiğini ve korozyonun oluşmamasını sağlamak için hangi tekniklerin benimsenebileceğini bilmek çok büyük önem taşır. Karaca Paslanmaz bu konuda son derece titiz ve teknik içeren çalışmaları ile en ön sırada yer almaktadır.

Korozyon Nedir?

Genelde metal korozyonu, bir metalin hava ve su gibi çevresiyle etkileşime girerek bozulması sürecidir. Bu bozulmanın hızı ve derecesi, metalin türü ve çevresel koşullar da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Metal korozyonunun meydana gelebilmesinde etkili olan 3 ana faktör bulunmaktadır. Bunlar:

  • Nem (elektrolit fonksiyonlu)
  • Açıkta kalan bir metal yüzey;
  • Oksitleyici bir madde (hava gibi, elektron alıcısı görevi görür).

Demir ve çelik korozyona uğradığında ortaya çıkan oksit genellikle pas olarak bilinir. Neyse ki korozyonu en aza indirmek için benimsenebilecek çeşitli çözümler var. Bunların en başında korozyona karşı geliştirilen Karaca Paslanmaz ürünleri yer almaktadır.

Korozyon Önleme Çeşitleri Nelerdir?

Korozyon mekanizmaları;

Düzgün korozyon, geniş görünür alanlar üzerinde oksitler veya diğer bileşikler oluştuğunda malzemenin aşınmasına neden olan kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyonların etkisidir. Bu reaksiyonlar, tamamen çözünene kadar malzemelerin kalınlığını kademeli ve eşit bir şekilde azaltır.

Lokalize korozyon çukur korozyonu olarak da geçer. Deniz ve petrol ve gaz ortamları gibi oldukça agresif ortamlarda meydana gelen bir bozulma şeklidir. Bu koşullar altında korozyon nedeniyle oluşan koruyucu pasivasyon tabakası Tekdüze, lokal olarak çözülür ve alttaki malzeme kontrolsüz korozyona maruz kalır.

Galvanik korozyon- bimetalik korozyon, iki farklı metalin bir elektrolit çözeltisi (su dahil) ile temas halindeyken (veya içine daldırılmışken) elektriksel olarak bağlandığında meydana gelen elektrokimyasal bir işlemdir.

Farklı metaller arasındaki potansiyel farkından dolayı, daha az asal metal (anot) kendi başına olduğundan daha hızlı paslanırken, daha asil metal (katot) sizin yapacağınızdan daha yavaş paslanır. hatta korozyonun bu şekilde durdurulabilir. Karaca Paslanmaz ürünleri her çeşit korozyona karşı önlem sağlamaktadır.

Korozyon Önleyici Teknikler

Korozyona karşı koruma için güncel yöntemler Karaca Paslanmaz tarafından en iyi teknikler uygulanarak yapılmaktadır. Bugüne kadar korozyondan korunmaya yönelik en etkili yöntemler katodik koruma olarak adlandırılan yöntemlerdir.

Metal yapı, aynı elektrolite yerleştirilen ve galvanik korozyon nedeniyle paslanan daha az asal bir metal ile elektrik bağlantısı kurularak korunur. Kurban anot genellikle bir metaldir. Korozyonu elektrolite tehlikeli metal iyonları salabilir ve dolayısıyla yerel yaban hayatı için potansiyel bir tehdit oluşturabilir.

Diğer yöntemler arasında, metal-elektrolit sistemine korozyon mekanizmasının sağladığı akıma karşı çıkan bir akım vermek için bir elektrik jeneratörü kullanan, basınçlı akım katodik koruma yer alır. Bu konuda Karaca paslanmaz en uygun yöntemleri kullanarak, koruma sağlamaktadır.

Korozyonun Çevredeki Önemi

Korozyon, bir malzemenin çevredeki ortamla kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyonu nedeniyle kimyasal ve fiziksel olarak bozulmasıdır. Korozyon, devasa deniz yapılarından havacılık ve uzay inşaatlarına, telekomünikasyon, ağlar, elektronik bileşenler, endüstriyel ve tüketici elektroniği dahil olmak üzere elektroniklere kadar geniş bir uygulama yelpazesinde temel bir sorundur.

Korozyonun küresel maliyeti yılda 2,5 trilyon doları veya küresel brüt dünya hasılasının %3'ünü aşıyor ve çok büyük çevresel etkilere yol açıyor. Bu kapsamda Karaca Paslanmaz ürünleri en doğru kaplama teknikleri ile bu konuya çözüm sağlamaktadır. Bu konuda verimli malzeme koruması, yeni altyapı konseptleri olmak üzere her alanda Karaca Paslanmaz farklılığı ortaya çıkmaktadır.

Korozyon Neden Ve Nasıl Meydana Gelir?

Çeliğin paslanması için nem mevcut olmalıdır: demir yağmura ve havadaki neme, tuzlu suya veya agresif kimyasallara maruz kaldığında oksidasyon meydana gelir. Metal ve nem oksijenle reaksiyona girerek pas oluşturmaktadır. Çeliğin kuru veya hafif nemli iklimlerde daha yavaş paslanmasının nedeni budur. Bu nedenle nemli ve yağışlı iklimlerde metallerin korunması hayati önem taşımaktadır.

Metal korozyonu, metal kullanan herkesin yüzleşmesi gereken bir gerçektir. Korozyonun nedenlerini bilmek, onu önlemek için neler yapılabileceğini anlamanın ilk adımıdır. Korozyonun oluşması için üç faktörün olduğunu gördük: bir elektrolit (su, nem), açıkta kalan bir metal ve bir elektron alıcısı (hava).

Bu koşullardan birinin ortadan kaldırılmasıyla metal korozyonu önlenmektedir. Örneğin, bir metal yüzeyin kaplanması, metal ile ortam nemi arasında bir bariyer sağlar. Bu kaplama örneğin kataforez, galvanizleme, toz boyama ve sıvı boyama yoluyla elde edilebilir. Karaca Paslanmaz ürünleri organik kaplamalar sayesinde korozyona karşı önem sağlamaktadır.

Korozyonun Ürün Üzerindeki Etkileri

Saf demir gibi bazı metaller korozyona diğerlerine göre daha duyarlıdır. Ancak tüm metaller bu tür işlemlere tabidir. Pas, yalnızca demir içeren metallerde meydana gelen özel bir oksidasyon türüdür. Sıklıkla kullanılan bazı demirli metaller dökme demir, karbon çeliği ve paslanmaz çeliktir.

Demir içermeyen diğer metaller paslanabilir ancak Karaca Paslanmaz ürünler bu konuda koruyucu kaplama özelliğine sahip ürünler olmaktadır. Genelde korozyonu önlemek için, mevcut durum için doğru metalin seçilmesi gerekmektedir.

Karaca Paslanmaz çelik ürünlerindeki bazı metaller korozyona karşı daha dayanıklı olduğundan, ne zaman ve nerede kullanılmaları gerektiği dikkatle değerlendirilmektedir.

Korozyon Önleme Teknikleri

Genel olarak önleme yöntemleri işlevlerinde kullanım durumlarına bağlı olarak, daha dirençli metal alaşımlarının seçimi son derece önemli olmaktadır. Aynı zamanda Karaca Paslanmaz ürünlerindeki çelik alaşımlarının paslanmaya karşı çok dayanıklı olmasının nedeni, içerdikleri krom oranının yüksek olmasıdır.

Krom çok çabuk oksitlenir ve metalin yüzeyinde bir krom oksit tabakası oluşturur. Bu sayede oksijenin alttaki çeliğe ulaşması engellenir. Altın, gümüş, platin, paladyum, rutenyum, rodyum, osmiyum ve iridyum gibi metallerin durumu yine farklıdır: bunlar, korozyona karşı olağanüstü bir dirençle karakterize edilen küçük bir soy metal grubudur.

Karaca Paslanmaz ürün çeşitlerinde korozyona dayanıklı içerikler kullanılmaktadır. Aynı zamanda sıcak daldırma teknikleri de son derece koruyucu ve önleyici olmaktadır. Karaca Paslanmaz ürünlerindeki korozyon önleyici özellikler, geleneksel organik ve inorganik kaplamalar dahil olmak üzere korozyon önleyici ürünlere aktarılmaktadır.

Korozyona Karşı Koruyucu Kaplama

Korozyon ve paslanmayı yaygın olarak, önlemenin en etkili yollarından biri metal eşyaları endüstriyel boyama yoluyla korumaktır. Metal ile ortamdaki nem ve oksijen arasına bariyer oluşturan çok etkili bir kaplama yöntemidir. Kaplamanın kalitesi ne kadar yüksek olursa koruma da o kadar yüksek olur.

Karaca Paslanmaz ürünler, endüstriyel kaplamalar sağlamaktadır. Hem kataforezi hem de toz ya da sıvı kaplamayı içeren eksiksiz bir döngü sunabilen ürünler sağlanmaktadır. Kataforez ve toz kaplama birlikte kullanılırsa, korozyona karşı benzersiz bir dirence sahip, en uygun ve son derece uzun ömürlü bir kaplama oluşturulabilir. Korozyon ciddi bir sorundur ancak çoğu sorunda olduğu gibi korozyonu önleme konusunda da Karaca Paslanmaz ürün içeriklerinin mükemmel çözümleri bulunmaktadır.

Karaca Paslanmaz korozyon koruması işlemlerinde, malzemelerin performansını ve özelliklerini geliştirmek için her zaman yenilikçi çözümler arayan modern endüstri için büyük ilgi gören işlemleri uygulamaktadır. Bunun sonucunda da geleneksel korozyon önleyici kaplamalar güvenilirliği artırır ve lokal korozyon olaylarının oluşumunu da azaltır.

Bize Ulaşın