Karbon çeliği, %2,1'i aşmayan bir karbon yüzdesi içeren bir demir ve karbon alaşımıdır. Bu yüzde üzerinde malzeme özellikleri değişir ve dökme demirden söz ederiz. Karbon parçacıkları demirin mikrokristalin yapısına yerleşerek atom düzlemlerinin kaymalarını ve yer değiştirmelerini bloke ederek çeliğe saf ve basit demirden çok daha fazla direnç, sertlik ve esneklik özellikleri kazandırır.

Paslanmaz çelikler, karbon çeliğine kıyasla özellikle nemli hava veya tatlı suda oksidasyona ve korozyona karşı daha fazla direnç göstermeleriyle karakterize edilir.

Bu kapasite temel olarak, kendisini pasifleştirebilen, yani alttaki metali veya alaşımı oksijen ve dış kimyasal ajanların etkisinden yüzeysel olarak koruyan ince ve yapışkan bir oksit tabakasıyla kendisini kaplayabilen kromun varlığından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda Karaca Paslanmaz ürünleri en geniş yelpazesi ile satışa sunulmaktadır.

Paslanmaz Çelik ve Karbon Çelik

Genel olarak köken olarak, hem paslanmaz çelik hem de karbon çeliği aynıdır. Bunlar demir alaşım elementleri olmaktadır. Kimyasal bileşimleri çeşitliliği belirler, bu nedenle ikisi arasındaki seçimde dikkat edilmelidir.

Minimum krom içeriği %10,5 olan demir alaşımları paslanmaz çelikler olarak tanımlanabilir. Normalde endüstride kullanılan paslanmaz çelikler daha yüksek, genellikle %18 oranında krom içeriğine sahiptir. Ayrıca nikel, molibden ve diğer elementleri de içerirler.

Nikel mekanik özelliklerin iyileştirilmesine yardımcı olurken, krom esas olarak korozyon direncinden sorumlu olan pasifleştirilmiş katmanın oluşmasına olanak tanır. Kullanım alanına göre Karaca Paslanmaz ürünleri uygun fiyat ve özellikleri ile satışa sunulmaktadır.

Paslanmaz Çelik ve Karbon Çeliğin Uygulamaları

Paslanmaz çelik ve karbon çeliğinin, uygulama sistemleri şu şekildedir:

Paslanmaz çelik: korozyon direnci çeliğin üzerinde görünmez bir tabaka oluşturacak şekilde yüksek krom içeriğine sahip olmalı ve lekelenmeyi önlemelidir.

Karbon çeliği: daha fazla miktarda karbon içerir, daha düşük erime noktasına sahiptir, daha fazla esnekliğe ve dayanıklılığa ve daha iyi ısı dağılımına sahiptir.

Genel olarak Karaca Paslanmaz hem paslanmaz çelik hem de karbon çelik üretiminde en ön sırada yer almaktadır. Aynı zamanda çelikler demire göre daha şık tercih edilmektedir.

Paslanmaz Çelik ve Karbon Çelik Farklılıkları

Farklılıklar açısından paslanmaz çelik ve karbon çelik arasındaki farklar şu şekildedir:

Paslanmaz çelik: parlaktır ve farklı kalitelerde mevcuttur. Krom arttıkça yüzey daha parlak ve yansıtıcı hale gelir. Krom paslanmaz çelikten yapılmış bir kaplama estetik açıdan o kadar hoştur ki boyama veya tamir işlemine gerek kalmaz.

Karbon çeliği: opaktır ve bir dökme demir tencere veya ferforje çitle karşılaştırılabilecek mat bir yüzeye sahiptir.

Paslanmaz çelik, çoğu zaman dekoratif bir rol oynadığı için birçok tüketici ürününde tercih edilir.

Karbon çeliği, endüstride, metalin görünmeyecek şekilde saklandığı ürünler ve projeler için tercih edilir.

Paslanmaz çelik, krom kaplaması sayesinde hava ve suya maruz kaldığında paslanma ve korozyona uğramaz. Karakteristik parlaklık çok az bakımla bile korunur. Bu nedenle yüksek karbonlu çelik özelliğine sahiptir.

Karbon çeliği, uygun işlem yapılmadan su veya havanın varlığında paslanır.

Bu farklıklar Karaca Paslanmaz ürün portföyünde de bulunmaktadır. Çeliğin paslanmaz çeliğe göre çok fazla farklılıkları vardır. Bununla birlikte düşük karbonlu çelik özelliğinde olan ürünler kullanıma uygun şekilde satışa sunulmaktadır. Paslanmaz çelikler korozyon bakımdan farklılık göstermektedir.

Karbon ve Paslanmaz Çelikleri Ayıran Özellikler

Genel olarak paslanmaz çelikler şunları içerir: %10,5 krom içeriği. Karbon çeliklerine kıyasla daha iyi mekanik özellikler çelik korozyon direncine karşı daha dayanıklıdırlar. Öte yandan karbon çelikleri, %0,2 ila %0,65 arasında karbon içeriği azaltılmış miktarlarda değerli alaşım elementleri (örneğin nikel ve krom) içerir.

Bunlar: yumuşak veya düşük karbonlu çelikler sert veya yüksek karbonlu çeliklerdir. Daha yüksek karbon yüzdesine sahiptirler. Aynı zamanda son derece esnek ve dövülebilir özelliktedir. Mükemmel işlenebilirliğe ve çekme ve sıkıştırmaya karşı mükemmel mekanik dirence sahip olmaktadır. Öte yandan sert olanlarla çalışmak daha zordur. Bunlar yumuşak çeliklerin aksine iyi sertleşir.

Her iki çeşitte Karaca Paslanmaz ürün portföyünde geniş kullanım alanına sahip olmaktadır. Bu kapsamda çelikler genellikle farklı kullanım alanına sahip olmaktadır. Aynı zamanda kullanım özelliklerine göre çelikler karbon içeriğine göre tercih edilmektedir. Bu nedenle karbon çeliğin ve paslanmaz çeliğin arasındaki farklar son derece önemlidir.

Karbon ve Paslanmaz Çelik Seçimi

Hangi çeliği seçmeli ve neden? sorusu çok fazla merak edilmektedir. Pek çok uygulamada genellikle hem karbon hem de paslanmaz çelikler kullanılır. İkincisine bağlı olarak, yapılacak seçim bu nedenle çeliklerden birine veya diğerine yönelecektir.

Örneğin, eğer işlem korozyona karşı yüksek bir direnç gerektiriyorsa, paslanmaz çelik kullanılması doğal olacaktır. Öte yandan mükemmel işlenebilirlik gerekiyorsa karbon çelikleri en uygun seçim olacaktır. İkincisi, aslında kolayca işlenir ve herhangi bir sorun olmadan kaynak yapılabilir.

En yaygın ve en az değerli çelik türü olsalar bile. Genelde Karaca Paslanmaz ürünleri demir ve karbon içeriğine göre ayrılmaktadır. Aynı zamanda mekanik özellikleri de tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır.

Paslanmaz Çelik ve Karbon Kullanımı

Karaca Paslanmaz ürünleri her alanda kullanılmaktadır. Bu kapsamda karbon çeliği korozyona eğilimlidir. Aslında, uygun işlem yapılmadığında su veya havanın varlığında paslanır. Ayrıca yüksek sıcaklıklara çıkarıldığında mekanik mukavemet kaybına uğrar.

Ancak aşırı düşük sıcaklıklarda bu tür çelikler kırılgan hale gelir. Genellikle endüstriyel sektörde, korozyona dayanıklı pasifleştirilmiş tabakanın oluşumu için gerekli olan yaklaşık %18 krom içeriğine sahiptir ve paslanmaz çelikler kullanılır.

Kromun yanı sıra nikelin varlığı da bu tür çeliğin mekanik özelliklerini geliştirir. Halen endüstride olan karbon çeliği, makinelerin bir parçası olarak, binaların içinde kullanılan yapılarda, vida ve cıvatalarda, kirişlerde ve elektro kaynaklı ağlarda kullanım alanı bulmaktadır.

Paslanmaz Çelikte Karbon İçeriği

Paslanmaz çeliğin özellikleri %100 paslanmaz olduğunu düşündüğümüz çelik olarak bilinir. Oksidasyon bu tür malzemenin özelliği olduğundan mevcut değildir. Paslanmaz çelik, bileşiminin çoğunun demirden yapılmış olması veya tam tersi olması nedeniyle, hala oksidasyona maruz kalır.

Aslında demir, paslanmaz çelik veya karbon çeliği gibi bir alaşıma hayat vermek için karıştırılmış ve işlenmiş çelik ve karbondan başka bir şey değildir. Paslanmaz çelikte karbon varlığı gerçekten düşüktür. %1,2'nin altındaki bir yüzdeden bahsediyoruz.

Burada ana karakteristik, hatta renklendirmenin kendisi bile, %10'dan yüksek yüzdelerdeki kromun varlığıyla verilmektedir. Buna rağmen paslanmaz çelik paslanmaz değildir. Aynı zamanda önemli olan krom içeriğidir. Karaca Paslanmaz alaşımlı çeliklerden kullanıma uygun seçenekler sunmaktadır.

Karbon Çeliğin Paslanmaz Çeliğe Göre Kullanım Alanları

Çelik, demir çelik olarak sektörünün en önemli ürünü olup, dikkate alınan parametreye göre birçok kategori sınıflandırma bulunmaktadır. Tüm kategoriler arasında karbon çelikleri en çok kullanılanıdır ve niceliksel olarak muhtemelen çeliklerin %90'ından fazlasını oluşturur. Düşük karbon yüzdesine sahip olanlara yumuşak çelik adı verilir. Yüksek karbon içeriğine sahip olanlara sert denir.

Makine parçaları, araç parçaları ve gövdeleri, binalarda kullanılan çelik yapıların çoğu, çiviler, vidalar, demir teller, kirişler, levhalar, cıvatalar, elektro kaynaklı hasırlar karbon çeliklerinin kullanımına sadece birkaç örnektir. Genelde karbon ve paslanmaz çelik arasındaki farklar kullanım alanını belirler Karaca Paslanmaz ürün portföyü de buna göre şekillenmektedir.

Bize Ulaşın