Paslanmaz manşon boru tesisatlarında kullanılan düz bağlantı elemanıdır. Boru tesisatlarında boru parçaları doğal olarak sonsuz uzunlukta olamaz. Belli ölçülerde üretilen paslanmaz borular montajı gerekli olan uzun ve geniş alanlarda birbirlerine bağlantı elemanlarıyla eklenirler. Bu bağlantı elemanlarından manşon ve dirsek gibi bağlantı elemanlarıdır. Dirsekler boru hattının sağa, sola, aşağı yukarı gibi yön değiştirmesi gerekli durumlarda kullanılırken paslanmaz manşonlar düz hattaki boruların birbirlerine bağlanmasında kullanılır.

Paslanmaz çelik borular hem endüstride hem de konutlarda kullanılan bir tesisat olduğu için paslanmaz manşon da hem konutlarda hem de endüstride ihtiyaç duyulan bir bağlantı elemanıdır.

Paslanmaz manşon düz boruların birbirlerine eklenmesinin yanı sıra boru tesisatının varsa vana ile ya da tüp ile birleşmesine imkan veren bağlantı elemanıdır.

Paslanmaz manşon çeşitleri hem ölçü olarak hem de montaj şekli olarak çeşitliliklere sahiptir. Paslanmaz manşon, boru hattına üç farklı yolla montaj edilir. Bu montaj türleri, kaynaklı, kaynaksız ve lehim ile montajdır. Montaj türü manşonun üretim türüne göre belirlenir. Örneğin kaynak gerektirmeyen manşonu kaynak ile montaj etmeye gerek yoktur.

Kaynaklı paslanmaz manşon her iki ucunda da herhangi bir diş ya da montaj yuvası olmayan manşondur. Adından da anlaşılacağı üzere bu manşon türü montaj esnasında kaynak işlemine ihtiyaç duyar. Montaj esnasında kaynak işleminin bir usta tarafından yapılması boru tesisatının güvenliği açısından oldukça önemlidir. İleriki zamanlarda herhangi bir sızdırma durumu olmaması için bu oldukça önemlidir. Özellikle de ağır endüstride kullanılıyorsa bu montaj işlemleri için çok dikkatli olmak gerekir. Yapı içindeki boru tesisatlarından kaynaklanan yanıcı bir gaz ya da sıvının sızması yangın ve patlama gibi olumsuz durumlara neden olabilir. Böyle bir durumda can kayıpları bile olması muhtemeldir.

Lehim gerektiren manşon ise özellikle çok ince boru hatlarında kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Lehim gerektiren manşonun bağlantısı da yine usta bir kişi tarafından yapılması önemlidir. Aksi takdirde sızdırma olayı gerçekleşebilir.

Dişli paslanmaz manşon ise kaynak gerektiren paslanmaz manşona göre daha kolay montaj edilir ve çok büyük bir ustalık gerektirmez. Bu manşonların her iki ucunda da torna makinelerinde oluşturulmuş halka şeklinde montaj dişleri vardır. Tesisatın uzun borularının ucunda da bu dişlerle uyumlu montaj dişleri vardır. Manşon çevrilerek uzun borulara montaj edilir. Herhangi bir sızıntı olmasını önlemek için kenevir ya da tesisat bandı kullanılabilir. Dişli manşon el iyice sıkıştırıldıktan sonra devamında kurbağacık anahtarla ile iyice sıkıştırılması gerekir.

Manşon çeşitleri arasında hangisinin kullanılacağı tesisatın kullanım amacına, büyüklüğüne ve kullanım alanına göre değişiklik gösterir. Daha doğrusu bu kriterler boru tesisatlarında hangi tür ve büyüklükte borunun kullanılacağını belirler. Kullanılacak bu paslanmaz boru türleri ise amacı tesisatı uzatmak olan manşonun türünü belirler. 

Paslanmaz Manşon Çeşitleri

Paslanmaz manşon, özelliklerine ve yapısına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Paslanmaz manşon; redüksiyon manşon, dişli manşon ve soket kaynaklı manşon olarak üçe ayrılmaktadır. Redüksiyon manşonların iki ucu birbirinden farklı ölçülerde üretilmektedir. Redüksiyon manşonların uçlarından biri geniş bir yapıya sahipken diğeri ise daha dardır. Redüksiyon manşonlar, genel olarak birbirinden farklı boyutlardaki boruların bir araya getirilmesinde tercih edilmektedir. 

Dişli manşonlar ise redüksiyon manşonların aksine aynı ölçülere sahip boruların bir araya getirilmesinde öne çıkmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu manşonlar, boruların üzerinde yer alan dişliler ile iç içe geçmektedir. Dişli manşon kullanımının en büyük avantajlarından biri, montajı esnasında herhangi bir alete ihtiyaç duyulmamasıdır. Dişli manşon kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, manşonlar ile borular bir araya getirilirken dişlilerin atlanmaması ve karşılıklı dişlilerin iç içe geçirilmesi gerektiğidir. 

Paslanmaz manşon çeşitlerinden sonuncusu ise soket kaynaklı manşonlardır. Soket kaynaklı manşonlarda boruları bir araya getirmek için kaynak kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Soket kaynaklı manşonlar, düz bir şekilde üretilmektedir. Bu manşonların üzerinde herhangi bir pürüz ya da çıkıntı bulunmamaktadır. Montaj esnasında sorun çıkmaması için soket kaynaklı manşonlar ile bağlantı kurulacak olan boruların aynı yapıya sahip olması gerekmektedir. 

Karaca Paslanmaz olarak sizlere kaliteli hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Uzman ekibimizle iletişime geçerek paslanmaz manşonlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. İnternet adresimiz üzerinden paslanmaz manşon çeşitlerimizi inceleyebilirsiniz. Yıllara dayanan tecrübemize güvenerek bizleri tercih edebilirsiniz.

Paslanmaz Manşon Ölçüleri

Paslanmaz manşon ölçüleri boru tesisatındaki boruların çapları ile uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla manşon ölçüleri boru ölçüleri ile eşdeğer olup, manşonlar belli standartlar dahilinde üretilirler. Böylelikle bir yan eleman olan manşonun her yerde temini kolaylaşır. Boru tesisatlarında boruları daha uzun tutmak için kullanılan manşonlar dişli, dişsiz kaynaklı gibi türlere sahip olsalar bile ölçü konusunda belli standartları vardır. Paslanmaz ölçüleri piyasada kullanılan paslanmaz boru çapları dikkate alınarak üretilirler.

Paslanmaz Manşon Fiyatları

Paslanmaz manşon endüstriyel malzemeler oldukları için fiyatlarını ilk etkileyen faktör hammaddedir. Paslanmaz manşon fiyatları üretildikleri malzemenin kalitesinden de etkilenmektedir.  Malzemenin paslanmaz olup olmaması, alaşım olup olmaması, birim miktarda ağırlığı gibi bir çok ölçüt manşon fiyatlarını etkilemektedir.

Paslanmaz manşon fiyatları hammaddenin ithal edilip edilmemesiyle de yakından ilgilidir. Çünkü yurtdışından alınan hammadde demek ürünün döviz endeksli olması anlamına geliyor. Döviz kurlarının yurtiçinde yüksek olması hammaddenin daha pahalı olması anlamına gelir. Bu da üretilecek ürün ne olursa olsun daha yüksek maliyetle üretilmesi demektir. Ancak yerli hammaddelerle üretilen ticari ürünlerde döviz riski yoktur. Sadece hammaddenin çokluğuna ya da azlığına göre fiyatta artış ya da azalmalar olabilir.

Manşon fiyatları konusunda daha detaylı bilgi almak için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.