İçeriği karbon miktarına göre Çelikler de farklılıklar gösterir. Karbon miktarı arttıkça sertlik, çekme ve akma dayanıklıları da artar. Ancak aynı oranda darbe dayanımları da azalacaktır. Aynı zamanda çeliğe ilave edilen karbon miktarı arttıkça plastik şekil alma özellikleri de azalmaktadır. Ancak korozyon dayanımları yüksektir. Buna bağlı olarak petro kimya, gıda ve sağlık sektöründe kullanılacak olan malzemelerde karbon içerikli çelikler daha sık tercih edilir. Karbon miktarına göre Çelikler 3 gruba ayrılmaktadır.

  • Düşük karbonlu çelikler

Yüzde 0.20 oranında karbon içeren çeliklerdir. Diğer bir isimleri ile yumuşak çelikler olarak da adlandırılabilirler. Özellikle yassı mamul, inşaat ve temel inşa malzemelerinde en çok bu ürünler kullanılır. Dolayısıyla dünya üzerinde en çok kullanılan çelikler düşük karbonlu çekiklerdir. Isıl işlem görmeleri sertleştirilmelerini kolaylaştırmaz. Bu nedenle bu çeliklerin sertleştirilmesi için farklı işlemler görmeleri gerekir. Cıvata ya da somun gibi yapı malzemelerinin yapımında sık kullanılırlar. Dolayısıyla bu çelikler inşaat ve otomotiv sektörünün vazgeçilmezidir. Mili, dişli çark, yıl kancası, ray ya da kazma kürek yapımında çokça kullanılırlar.

  • Orta karbonlu çelikler

Bu grupta yer alan çelikler yüzde 0.20 ile 0.60 arasında karbon içerirler. Düşük karbonlu çeliklerin aksine ışıl işlem ile yeterli sertliğe kavuşturulabilirler. Aynı zamanda mekanik özellikler de gösterirler. Şekil alma ve izlenme özellikleri daha düşüktür. Özellikle kaynak sırasında bu çeliklerin yapısını bozabilmektedir. Bu nedenle işlem girmesine gerek kalmayacak sektörel noktalarda kullanımları daha uygundur. Dekorasyon alanında bu çeliklerden daha fazla faydalanılır.

  • Yüksek karbonlu çelikler

Yüzde 0.60 ve üzerinde karbon içeren çekiklerdir. Bu çeliklerin mukavemeti yüksektir. Ancak sürekliliği diğer çelik türlerine gire daha azdır. Isıl işlemden geçmeleri halinde muhteşem bir sertlik kazanırlar. Aşınma ihtimalleri çok düşüktür. Aynı zamanda kesici bir özelliğe sahip olabilirler. Bu çelikler asla kaynak işlemleri ile sabitlenemezler. Bu çeliklerin birleştirilmesi için farklı tekniklerde kaynak işlemleri uygulanmaktadır. Bu nedenle daha çok takım üretimlerinde bu çeliklerden faydalanılır. Kesici takımlar, yaprak raylar, greyder bıçağı ya da ameliyat aleti yapımlarında çok fazla kullanılırlar.

Bize Ulaşın