Paslanmaz çelik, muhtelif özellikleri, yaygın kullanım alanları ve alternatif ürünü olmayışından dolayı, dünya genelinde üretimi ve tüketim oranı artmaktadır. Krom cevheri, paslanmaz çelik ve ferrokrom; endüstride vacip hammaddeler olup, kullanılmış yerlerde sarf edilemeyen ürünlerdir. Paslanmaz çelik, korozyon dayanımı ile birlikte, farklı işlevsel hususiyetlere sahip çeşitleri etkisinde, düşük ve yüksek ısılarda işlenebilme, tasarım yapma, estetik görüntü, basitçe temizlenip beklenilen bütün hijyen etkenlerini karşılaması, geri kazanımlığı ve çevre dostu olması gibi özellikleri sebebiyle, farklı farklı alanda kullanım edilemeyen hammadde olmuştur.

20. Yüzyılın ortalarında 1 milyon tona yakın olan dünya paslanmayan çelik istihsali, 20. Yüzyılın bitiminde 20 milyon tona yetişmiştir. 2016 yılında dünya paslanmaz çelik istihsali 30 milyon ton olacaktır. Kişi başına paslanmaz çelik tüketimi, muasır ülkelerde 6,5 -7 Kilogram, Türkiye’de ise paslanmayan çelik tüketimi 1,5 Kilogram olmaktadır. 3. Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun beklentilerine göre; 2003 senesi dünya paslanmaz çelik üretimine 20.9 milyon tona yetişeceğine süre tanınmıştır. 2002 senesi istihsaline göre (20,1 milyon ton) 2003 senesi elde edilen yüzde 4 yetişmiş bir yükseliş gerçekleşmiş olacaktır. Dünya paslanmaz çelik talebelerinin 2004 senesinde, şimdiye gibi en yüksek nicelik olan 22,5 milyon tona yetişmesi beklenilmekteydi. Dünyada paslanmaz çelik istihsali 2000 senesinde 20,8 milyon ton olduğu halde 2006 senesinde 26,9 milyon tona yetişmiştir. Dünyada paslanmaz çelik istihsali 90’lı senelerinde yaklaşık yüzde 5 oranında yükselirken, 2000’li senelerinde ise artış oranı yüzde 6’dan çok mümkün olmuştur. Bu düzeyde bir artım ise yıllık 250.000-300.000 ton ilaveli ferrokroma gereksinim meydana geleceği anlamına gelmektedir. Paslanmaz çelikteki artış oranı, kapsama güç artırımı ve yeni yaratılan tesislerden gelecek olan artı FeCr üretimini kolay bir biçimde kullanabilecek seviyededir. Bu sebeple, paslanmaz çelikteki isteğin bu düzeyde çoğalması ve Hindistan ile G. Afrika’nın cevher siyasetlerini değiştirmemeleri durumunda FeCr arzındaki darlık ve karşılıkları yüksek devam etmesi büyük bir olasılıkla devam edecek. Dünyada genel olarak geçtiğimiz yıl 28,4 milyon tonluk ham paslanmayan çelik istihsali oluşturulurken, bu üretimin yüzde55`i yalnızca Asya ülkeleri gerçekleştirmiştir. Dünyada 15 büyük paslanmaz çelik uzun ürün istihsalcisinin dünya üretimindeki ortalama payı % 70’tir. ABD, Japonya, Çin, Almanya, İtalya, G. Kore, Fransa, Hindistan, Tayvan ve İspanya’nın paslanmayan çelik üretimi mecmusu dünya üretiminin takriben % 80’inini oluşturuyor.