Karaca Paslanmaz > Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Karaca Paslanmaz kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almayı ilke
edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.
Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.
– Müşterilerimizin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için ürünlerimizin sağlam, etkili ve güvenilir olarak sağlamak.
– Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin beklentilerini aşan ürünler sağlamak.

– Müşterilerimize en uygun fiyat ve en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak zamanında güvenilir ürünleri sunmak.
– Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak bağlılığını ve memnuniyetini artırmak
amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda
bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak.
– Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının
tümünün sağlamlığından emin olmak.
– Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Karaca Paslanmaz Service Center Kalite Politikası’nı uygulamaktan
ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Karaca Paslanmaz tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve
sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.
Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.
– İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar
doğrultusunda hareket etmek.
– Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile
İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
– Yeni ürün, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek.
– Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.
– Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı
en aza indirecek yöntemleri geliştirmek.
– Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve
güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.

Demiri anlamlı kılan çizgi; PASLANMAZ ÇELİK

ŞİMDİ ARA
error: Karaca Paslanmaz içerikleri izinsiz kopyalanamaz !
WhatsApp chat