Paslanmaz ürünler hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. Paslanma teriminin açıklaması kimyadan yola çıkılarak yapılmaktadır. Paslanma olayı aslında demirin yavaş yavaş yanması olayına denmektedir. Metaller doğada kararlı yapıdadırlar. İşlenerek alaşımlara dönüştürülmektedirler.

Metaller de eski hallerine dönebilmek için diğer maddelerle sürekli olarak tepkimeye girmektedirler. Dolayısıyla kimyasal, fiziksel ve elektriksel olarak değişimler meydana gelmektedir. Yapıları bu değişimden zarar görmekte ve bu olaya paslanma denmektedir. Metaller oksijen ve su ile tepkimeye girerek kahverengi, kırmızı, yeşil ya da kızılımsı tabakalarda pas oluşturmaktadırlar.

 

Paslanma yapılarına zarar verdiğinden dolayı işlevlerini yapamaz hale gelmektedirler. Bu nedenle son zamanlarda paslanmaz ürünler oldukça büyük önem görmektedirler. Paslanmaz ürünlerin kullanımı birçok farklı yerlerde yapılmaktadır. Bu ürünler genellikle su yapılarında kullanılmaktadır.

Paslanmaz Ürün Nedir?

Araçlar, gemiler, elektrik kabloları, borular, iş makineleri, uçaklar ve daha birçok malzeme çok çabuk paslanmaktadır. Paslanmamaları için çeşitli alaşımlar ya da karışımlar hazırlanmaktadır. Bu karışımlar sayesinde paslanmaya karşı direnç oluşturulabilmektedir. Böylece ürünlerin hizmet ömürleri artmakta ve bakım maliyetleri azalmaktadır.

Paslanmaz nedir diye sorulduğunda birçok farklı cevap verilebilmektedir. Ancak en net cevap metallerin çeşitli bakımlarla ve işlemlerden geçirilerek paslanmaya direnç sağlanmasıdır. Paslanmadan korunmak için çeşitli birçok yöntem bulunmaktadır.

Bu yöntemler arasında alaşım elementi katma, saf metal kullanma, ısıl işlem, uygun tasarım, katodik koruma, inhibitör kullanımı, metal yüzey kaplama ve metal olmayan kaplamalar bulunmaktadır. Ayrıca birçok malzeme üretildikten sonra çabuk paslanma oluşmakta ve dolayısıyla ürün deforme olmaktadır. İşlevselliğini yitirmekte ve bakım masrafı artmaktadır. Bu yöntemlerin birçoğu fiyatların oldukça artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla en doğru yöntem paslanmaz ürün kullanımıdır.

Neden Paslanmaz Ürün Kullanılmalıdır?

Paslanmaz ürün kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. Birçok kişi neden paslanmaz ürün kullanılmalıdır sorusunu sormaktadır. Paslanmaz ürünlerin kullanımı ileride oluşabilecek paslanma, işlevselliğin kaybı, estetik görüntü gibi birçok nedeni getirmektedir.

Çabuk paslanan ürünler bakım gerektirmekte ve maliyet arttırmaktadır. Aynı zamanda birçok ürün kullanılamaz hale gelebilmekte ve sürekli olarak değiştirilmektedir. Dolayısıyla yine maliyet bakımından zarar etmek demektir. Paslanmaz ürünler birçok farklı yerde kullanılmaktadır. İlk başta maliyetleri yüksek gelse de uzun ömürlü kullanımları ve bakım gerektirmemelerinden dolayı pahalı olmamaktadırlar.

Paslanmaz ürünler ayrıca büyük avantajlar sağlamaktadır. Birçok koruma yöntemi sonradan uygulansa da sadece direnci arttırmaktadır. Ancak direnci artmasına rağmen yapı zarar gördüğünden sadece ilerleme durdurulmaktadır. Dolayısıyla korumanın sonradan yapılması oldukça zor olmaktadır. Ayrıca yöntemlerin uygulanması ya da ne kadar doğru uygulandığı da önem taşımaktadır.

Doğru olmayan yöntemler malzemede daha büyük sıkıntılara sebep olabilmektedir. Bu gibi problemlerle karşılaşmamak için mutlaka paslanmaz ürünler kullanılmalıdır.